Dz.U. 2015 poz. 149

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Tekst aktu: pdf D20150149L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150149.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150149Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2015-01-28
Data wydania: 2015-01-13
Data wygaśnięcia: 2016-05-10
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie