Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 218

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20150218L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150218.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150218Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-02-17
Data wydania: 2015-01-15
Data wejścia w życie: 2016-07-01
Data obowiązywania: 2016-07-01
Uwagi: art. 1 pkt 4-14 i 16 oraz art. 10 wchodzą w życie z dniem 20 marca 2015 r. art. 5 został uchylony ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311)
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP