Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 266

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych


Tekst aktu: pdf D20150266L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150266.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150266Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-02-26
Data wydania: 2015-01-15
Data wejścia w życie: 2015-05-27
Data obowiązywania: 2015-05-27
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP