Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 334

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13


Tekst aktu: pdf D20150334TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150334.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-03-10
Data wydania: 2015-03-03
Data wejścia w życie: 2015-03-10
Data obowiązywania: 2015-03-10
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP