Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 345

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


Tekst aktu: pdf D20150345L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150345.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150345Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2015-03-12
Data wydania: 2015-02-20
Data wygaśnięcia: 2016-09-23
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 12 maja 2011 r nie obejmuje art. 56-66
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP