Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Tekst aktu: pdf D20150349L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150349.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150349Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2015-03-13
Data wydania: 2015-02-20
Data wejścia w życie: 2015-03-15
Data obowiązywania: 2015-03-15
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP