Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 378

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności


Tekst aktu: pdf D20150378L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150378.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150378Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-03-18
Data wydania: 2015-02-20
Data wejścia w życie: 2015-04-02
Data obowiązywania: 2015-04-02
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP