Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 396

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20150396L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150396.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-03-20
Data wydania: 2015-02-20
Data wejścia w życie: 2015-07-01
Data obowiązywania: 2015-07-01
Uwagi: Art. 1 pkt 63, art. 2 pkt 1 i 2, art. 3 pkt 1, art. 4 pkt 46 w zakresie art. 126 par. 5 i 10 oraz art. 23 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 21 marca 2015 r. Art. 1 pkt 39 lit. a, art. 8 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 2 kwietnia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP