Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 397

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych


Tekst aktu: pdf D20150397L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150397.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-03-20
Data wydania: 2015-02-20
Data wejścia w życie: 2015-06-21
Data obowiązywania: 2015-06-21
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP