Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 443

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20150443L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150443.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-03-27
Data wydania: 2015-02-20
Data wejścia w życie: 2015-06-28
Data obowiązywania: 2015-06-28
Uwagi: art. 1 pkt 34 wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP