Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 457

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy


Tekst ogłoszony: pdf D20150457.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2015-03-30
Data wydania: 2015-03-26
Data wejścia w życie: 2015-04-01
Data obowiązywania: 2015-04-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z wyj. par. 2 i 3
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP