Dz.U. 2015 poz. 465

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20150465.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-04-01
Data wydania: 2015-03-12
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie