Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 566

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach


Tekst aktu: pdf D20150566L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150566.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2015-04-24
Data wydania: 2015-03-20
Data wejścia w życie: 2015-11-01
Data obowiązywania: 2015-11-01
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446), z wyjątkiem art. 2 - 13
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP