Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 696

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym


Tekst aktu: pdf D20150696L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150696.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150696Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-05-20
Data wydania: 2015-05-07
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym nie obejmuje art. 19-35
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP