Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 774

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu


Tekst aktu: pdf D20150774L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150774.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150774Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-06-10
Data wydania: 2015-04-24
Data wejścia w życie: 2015-09-11
Data obowiązywania: 2015-09-11
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP