Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 796

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami


Tekst ogłoszony: pdf D20150796.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-06-12
Data wydania: 2015-05-11
Data wejścia w życie: 2015-06-27
Data obowiązywania: 2015-06-27
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP