Dz.U. 2015 poz. 848

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym


Tekst ogłoszony: pdf D20150848.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2015-06-19
Data wydania: 2015-06-03
Data wejścia w życie: 2015-07-01
Data obowiązywania: 2015-07-01
Organ wydający: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie