Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 875

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20150875L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150875.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150875Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-06-24
Data wydania: 2015-04-24
Data wejścia w życie: 2015-07-01
Data obowiązywania: 2015-07-01
Uwagi: Art. 1 pkt 1, 8, 9 lit. a, lit. b w zakresie art. 19 ust. 2 pkt 4, lit. c oraz pkt 10 wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.; art. 3 pkt 2 i 7 w zakresie dotyczącym art. 129e oraz art. 8 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP