Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych


Tekst aktu: pdf D20150876L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150876.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150876Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2015-06-24
Data wydania: 2015-05-26
Data wygaśnięcia: 2017-02-03
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP