Dz.U. 2015 poz. 885

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym


Tekst ogłoszony: pdf D20150885.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2015-06-25
Data wydania: 2015-06-11
Data wejścia w życie: 2015-07-01
Data obowiązywania: 2015-07-01
Data uchylenia: 2016-04-15
Organ wydający: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Uchylenia wynikające z