Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 933

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20150933L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150933.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150933Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-07-02
Data wydania: 2015-05-27
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: Art. 1 pkt 25, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 1 pkt 27 wchodzi w życie z dniem utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 238 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7(zmiana dotycząca brzmienia art. 1 pkt 27 Dz. U. z 2015 r. poz 1688, art. 111)
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP