Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 978

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne


Tekst aktu: pdf D20150978L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150978.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150978Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2015-07-14
Data wydania: 2015-05-15
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: Art. 5 wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. Art. 148 i art. 149 wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r. Art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227 wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP