Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1064

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym


Tekst aktu: pdf D20151064L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151064.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151064Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2015-07-30
Data wydania: 2015-06-25
Data wejścia w życie: 2015-08-30
Data obowiązywania: 2015-08-30
Data uchylenia: 2016-08-16
Uwagi: Art. 108 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP