Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1066

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151066L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151066.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151066Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-07-30
Data wydania: 2015-05-15
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: 1) art. 1 pkt 2–7, art. 2, art. 3 pkt 1 lit. b, art. 4 pkt 1 i 4, art. 5 pkt 1 i 4, art. 7 pkt 1 i 4, art. 9 pkt 1 i 4, art. 10 pkt 1 lit. b, art. 11 pkt 1 i 4, art. 13 pkt 1 lit. b, art. 14 pkt 1 i 4, art. 16 pkt 1 i 3, art. 17 pkt 1 i 4, art. 20 pkt 1 i 5, art. 24 i art. 25 wchodzą w życie 14 sierpnia 2015 r.; 2) art. 1 pkt 8–12, art. 12 i art. 22 wchodzą w życie 1 listopada 2015 r.; 3) art. 6 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP