Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1087

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności


Tekst aktu: pdf D20151087L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151087.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151087Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2015-07-31
Data wydania: 2015-06-25
Data wejścia w życie: 2015-11-01
Data obowiązywania: 2015-11-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP