Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1090

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy


Tekst ogłoszony: pdf D20151090.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2015-08-03
Data wydania: 2015-07-24
Data wejścia w życie: 2015-08-11
Data obowiązywania: 2015-08-11
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 1117 z wyj. odnośnika nr 2
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP