Dz.U. 2015 poz. 1125

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym


Tekst aktu: pdf D20151125L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151125.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151125Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2015-08-07
Data wydania: 2015-07-20
Data wygaśnięcia: 2017-05-09
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu