Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1132

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych


Tekst aktu: pdf D20151132L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151132.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-08-11
Data wydania: 2015-06-12
Data wejścia w życie: 2015-11-12
Data obowiązywania: 2015-11-12
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP