Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1166

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151166L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151166.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-08-13
Data wydania: 2015-06-25
Data wejścia w życie: 2015-09-13
Data obowiązywania: 2015-09-13
Uwagi: Art. 1 pkt 9 w zakresie dodawanego art. 10b wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2015 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP