Dz.U. 2015 poz. 1249

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii


Tekst ogłoszony: pdf D20151249.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-08-28
Data wydania: 2015-08-18
Data wejścia w życie: 2015-09-01
Data obowiązywania: 2015-09-01
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania