Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1267

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego


Tekst aktu: pdf D20151267L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151267.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2015-08-31
Data wydania: 2015-07-10
Data wejścia w życie: 2015-09-15
Data obowiązywania: 2015-09-15
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2015 r. poz. 1970 z wyj. art. 2-7 oraz odnośnika nr 1
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP