Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1268

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151268L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151268.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151268Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-08-31
Data wydania: 2015-07-24
Data wejścia w życie: 2016-01-02
Data obowiązywania: 2016-01-02
Uwagi: art. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP