Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1269

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej


Tekst aktu: pdf D20151269L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151269.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151269Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2015-08-31
Data wydania: 2015-07-10
Data wejścia w życie: 2017-03-01
Data obowiązywania: 2017-03-01
Data uchylenia: 2017-03-01
Uwagi: art. 13 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 57 ust. 2-4, art. 66 oraz art. 74 ust. 3-5 wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.; art. 5, art. 39 pkt 2-14, 16, 18, 22 i 23, art. pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, pkt 407, 10-14, 16 i 18 , art. 68, art. 70, art. 72, art. 74 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 75 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP