Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1310

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej


Tekst aktu: pdf D20151310L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151310.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151310Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-09-04
Data wydania: 2015-08-05
Data wejścia w życie: 2015-10-05
Data obowiązywania: 2015-10-05
Uwagi: 1)art. 1 pkt 9, 10 i 11 oraz art. 4 wchodzą w życie z dniem 5 września 2016 r.; 2) art. 1 pkt 15, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP