Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1311

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151311L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151311.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151311Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-09-07
Data wydania: 2015-07-10
Data wejścia w życie: 2016-09-08
Data obowiązywania: 2016-09-08
Uwagi: Art. 2 pkt 48 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; Arta 2 pkt 56 i 58, art. 14 pkt 2, art. 15 oraz art. 18 wchodzą w życie z dniem 22 września 2015 r.; Art. 19 wchodzi w życie z dniem 7 września 2015 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 178 uchyla art. 6). Art. 2 pkt 49 lit. b, pkt 50, 51 i 102 oraz art. 8 pkt 5 w zakresie pkt 21 wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP