Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1333

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151333L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151333.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-09-08
Data wydania: 2015-07-23
Data wejścia w życie: 2015-09-23
Data obowiązywania: 2015-09-23
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP