Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1336

Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151336L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151336.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-09-09
Data wydania: 2015-07-09
Data wejścia w życie: 2015-10-10
Data obowiązywania: 2015-10-10
Uwagi: Art. 1 pkt. 9 i 10 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP