Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1348

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


Tekst aktu: pdf D20151348L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151348.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151348Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2015-09-10
Data wydania: 2015-08-05
Data wejścia w życie: 2015-10-11
Data obowiązywania: 2015-10-11
Uwagi: Art. 62 wchodzi w życie z dniem 11 września 2015 r.; rozdział 4 wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP