Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1357

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151357L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151357.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151357Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-09-10
Data wydania: 2015-08-05
Data wejścia w życie: 2015-10-11
Data obowiązywania: 2015-10-11
Uwagi: 1) art. 7 pkt 2 lit. b, pkt 4, 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 11 marca 2016 r.; 2) art. 7 pkt 7 w zakresie dodawanego art. 59e wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2015 r.; 3) art. 4 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego ust. 4i, art. 4 pkt 6 lit. b oraz art. 7 pkt 7 w zakresie dodawanego art. 59b ust. 3 i art. 59g wchodzą w życie z dniem 11 września 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP