Dz.U. 2015 poz. 1393

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach


Tekst aktu: pdf D20151393L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151393.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151393Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2015-09-15
Data wydania: 2015-08-24
Data wygaśnięcia: 2017-01-19
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu