Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1418

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów


Tekst aktu: pdf D20151418L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151418.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151418Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-09-18
Data wydania: 2015-08-05
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: Art. 27 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 3 października 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP