Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1433

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego


Tekst aktu: pdf D20151433L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151433.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151433Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2015-09-21
Data wydania: 2015-08-05
Data wejścia w życie: 2016-05-01
Data obowiązywania: 2016-05-01
Data uchylenia: 2016-04-30
Uwagi: ustawa została uchylona przed wejściem w życie
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP