Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1505

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


Tekst ogłoszony: pdf D20151505.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-09-30
Data wydania: 2015-08-05
Data wejścia w życie: 2015-11-30
Data obowiązywania: 2015-11-30
Uwagi: Art. 26 ust. 11, art. 30 ust. 7 wchodzą w życie z dniem 30 września 2015 r.; art. 4 pkt 5 w zakresie art. 31a ust. 2, art. 9 pkt 16, art. 12 pkt 7 oraz art. 28 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; art. 6 pkt 3, art. 27, art. 31-36 oraz art. 37 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2016 r.; art. 15 pkt 5 lit. c wchodzi w życie 1 października 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP