Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1513

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym


Tekst aktu: pdf D20151513L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151513.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151513Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-10-01
Data wydania: 2015-08-05
Data wejścia w życie: 2015-11-01
Data obowiązywania: 2015-11-01
Uwagi: 1) art. 19–46, art. 55–62, art. 81 i art. 83 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 2) art. 65 pkt 3–5 wchodzą w życie z dniem 2 października 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP