Dz.U. 2015 poz. 1570

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Tekst ogłoszony: pdf D20151570.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2015-10-09
Data wydania: 2015-09-24
Data wejścia w życie: 2015-10-24
Data obowiązywania: 2015-10-24
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie