Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1595

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów


Tekst aktu: pdf D20151595L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151595.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-10-13
Data wydania: 2015-09-10
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP