Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1634

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151634L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151634.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-10-16
Data wydania: 2015-08-05
Data wejścia w życie: 2016-04-17
Data obowiązywania: 2016-04-17
Uwagi: Art. 2 pkt 2 w zakresie uchylanego art. 479(45) wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2026 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP