Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1639

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych


Tekst aktu: pdf D20151639L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151639.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-10-19
Data wydania: 2015-09-11
Data wejścia w życie: 2015-11-20
Data obowiązywania: 2015-11-20
Uwagi: Art. 1 pkt 19, 21, 24 i 25 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP