Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1649

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151649L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151649.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151649Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-10-20
Data wydania: 2015-09-10
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: 1) art. 1 pkt 173 i art. 26 wchodzą w życie z dniem 21 października 2015 r.; 2) art. 1 pkt 98 – w zakresie art. 138d, art. 138i § 1, art. 138j § 1 pkt 1 i art. 138k, pkt 104, pkt 130, pkt 151 – w zakresie art. 274c § 1 pkt 2 i § 1b, pkt 161 lit. a tiret drugie, art. 4 pkt 3 lit. a – w zakresie art. 13b ust. 1 pkt 2 oraz lit. b –w zakresie art. 13b ust. 1a, art. 14 oraz art. 29 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; 3) art. 1 pkt 41 i 42, art. 8 pkt 2, art. 17 oraz art. 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 6 zmieniający ustawę Prawo o ruchu drogowym został skreślony w art. 9 ustawy Dz. U. z 2015 r. poz. 2183
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP