Dz.U. 2015 poz. 1651

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody


Tekst aktu: pdf D20151651L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151651.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151651Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2015-10-20
Data wydania: 2015-09-21
Data wygaśnięcia: 2016-12-13
Uwagi: 31979L0409 31985L0337 31992L0043 31997R0338 31999L0022 32001L0042 32003L0004 32003L0035 32008L0001
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu